BERIKAN ISLAM MEMERINTAH BUKAN DIPERINTAH

Foto: BERIKAN ISLAM MEMERINTAH BUKAN DIPERINTAH

 Firman Allah SWT:
“Sesungguhnya Din (agama) yang diredhai di sisi Allah  hanya al-Islam.”
( Ali-’Imran:  19)

Islam diturunkan Allah kepada manusia untuk memudahkan manusia menyusun kehidupan sesempurnanya. Demikian sifat Islam  sentiasa menyelamatkan manusia dan dunia daripada kemusnahan.

Islam menyediakan ruang lingkup pengaturan secara menyeluruh untuk membolehkan manusia membangunkan potensinya menjadi hamba Allah yang baik dan warganegara yang baik.  Islam adalah agama yang menyeluruh, mencakup semua bidang kehidupan. Islam adalah negara dan watan, atau pun pemerintah dan ummah. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman, kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan pemikiran. Akidah yang benar dan ibadah yang sah

Berikan Islam mememerintah bukan diperintah. Berikan Islam mengatur kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat , kehidupan bernegara dan berhubung antara bangsa-bangsa. 

Islam menjanjikan kemuliaan bukan kehinaan. Islam menjanjikan kemajuan bukan kemunduran. Islamlah yang berhak mengatur sistem kehidupan manusia.

“Dan katalah al-Haq itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir hendaklah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang- orang kafir itu neraka yang bergejolak mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum air seperti besi mendidih (cair) yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” 
( al-Kahfi:  29. )

 Pemimpin dan pentadbir Islam perlu melunasi semua sistem  dan peraturan Islam dalam hidup bernegara supaya kebajikan semua warganegara dan tanahair berterusan. Firman Allah SWT:
“Sesungguhnya Din (agama) yang diredhai di sisi Allah hanya al-Islam.”
( Ali-’Imran: 19)

Islam diturunkan Allah kepada manusia untuk memudahkan manusia menyusun kehidupan sesempurnanya. Demikian sifat Islam sentiasa menyelamatkan manusia dan dunia daripada kemusnahan.

Islam menyediakan ruang lingkup pengaturan secara menyeluruh untuk membolehkan manusia membangunkan potensinya menjadi hamba Allah yang baik dan warganegara yang baik. Islam adalah agama yang menyeluruh, mencakup semua bidang kehidupan. Islam adalah negara dan watan, atau pun pemerintah dan ummah. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau rahmat dan keadilan. Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman, kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan pemikiran. Akidah yang benar dan ibadah yang sah

Berikan Islam mememerintah bukan diperintah. Berikan Islam mengatur kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat , kehidupan bernegara dan berhubung antara bangsa-bangsa.

Islam menjanjikan kemuliaan bukan kehinaan. Islam menjanjikan kemajuan bukan kemunduran. Islamlah yang berhak mengatur sistem kehidupan manusia.

“Dan katalah al-Haq itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman dan barang siapa yang ingin kafir hendaklah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang- orang kafir itu neraka yang bergejolak mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberi minum air seperti besi mendidih (cair) yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”
( al-Kahfi: 29. )

Pemimpin dan pentadbir Islam perlu melunasi semua sistem dan peraturan Islam dalam hidup bernegara supaya kebajikan semua warganegara dan tanahair berterusan.
 .

Tiada ulasan:

Catat Ulasan