PANGKAT MEMANGKAT DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA


Hidup berkeluarga itu memang mengumbirakan.  Telah-telah lagi dengan adanya persefahaman, kerjasama, saling hormat-menghormati dan menghargai  antara satu sama lain. Dalam sesebuah keluarga, ada sopan sapa menyapa diasuh sejak anak-anak mulai pandai  bercakap.   Pangkat memangkat setiap ahli keluarga diperkenalkan.

Memanggil  nama ahli keluarga dengan nama batang tubuh semasa perbualan dianggap kasar dan tidak digalakkan.  Begitu juga memanggil ahli keluarga dengan nama-nama yang huduh dan jelek  dianggap pemanggil itu tidak berakhlak.

Sebagaimana   maklum   orang melayu   kaya dengan adat resam dan setengah daripadanya sudah menjadi Petua dan tidak boleh dilanggar, "biar mati anak asal jangan mati adat".  Dalam urusan pergaulan harian, orang yang lebih muda hendaklah  merendah diri dalam segala percakapannya.  Orang yang lebih tua pun mesti menunjuk penggunaan bahasa yang boleh dijadikan suri teladan.
Dalam sesebuah keluarga , penggelaran pangkat menunjukkan kedudukan seseorang dalam keluarganya.  Kedudukan itu perlu dihormati dan diraikan.  Lazimnya orang melayu tidak akan menyebut nama seseorang yang hendak dipanggil itu dengan Ooi!, Eh!,  Awak! , Aku!  Dan sebagainya yang menggambarkan  hal-hal yang merendah-rendahkan diri orang yang dipanggil.     Begitulah adatnya berbudi bahasa.  Daripada budi bahasa yang baik itu, timbullah penilaian terhadap jiwa dan bangsa seseorang

Dalam sesebuah keluarga ,, anak yang sulung dibahasakan dengan pangkat atau gelaran tertentu yang menunjukkan darjat dirinya.
Pertama, gelaran atau panggilan LONG  bagi yang sulung ( abang long atau kak long atau along sahaja).
Yang kedua dipanggil NGAH  bererti yg tengah (abang ngah atau kak ngah atau angah sahaja).
Yang ketiga dipanggil UDA  bererti yg muda (abang de atau kak de atau ude sahaja).
Yang ke empat dipanggil HITAM @ TAM bererti yang hitam (abang tam atau kak tam atau itam sahaja).
Yang kelima dipanggil PUTIH @ ATEH  @ UTIH  bererti yang putih (abang teh atau kak teh atau utih sahaja).
Yang keenam dipanggil PANJANG  bererti yang panjang (abang nyang atau kak nyang atau anjang sahaja).
Yang ketujuh dipanggil PANDAK @ ANDAK bererti yg pendek (abang andak atau kak andak).
Yang kelapan dipanggil KECIK @ ACIK  bererti yg kecil (abang cik atau kak cik atau acik sahaja).
Yang kesembilan dipanggil BUSU  bererti yang bongsu (abang cu/su atau kak cu/su atau busu atau ucu atau uncu).
Seterusnya ada pangilan atau gelaran lain bagi yang kesepuluh dan kesebelas iaitu ALANG  bereti penghalang ( alang atau kak alang) dan AMBONG  bererti yang sombong.

Bagi anak anak saudaranya pula membahasakan bapak saudara atau mak saudaranya seperti berikut:
Yang sulung dipanggil PAKLONG g atau PAKTUA  atau PAK AWE - maklong atau mak awe.
Yang tengah dipanggil PAKNGAH  - MAKNGAH
Yang muda dipanggil PAK UDA – MAK UDA.
Yang hitam dipanggil PAK ITAM /PAKTAM – MAK ITAM /MAKTAM
Yang putih dipanggil PAK THE  - MAKTEH
Yang panjang dipanggil PAK ANJANG – MAK ANJANG.
Yang pandak dipanggil PAK ANDAK -  MAK ANDAK.
Yang kecil dipanggil PAK CIK  - MAK CIK.
Yang bongsu dipanggil PAK CU/ PAKSU -  MAK CU / MAKSU.
Yang menghalang dipanggil Alang , pak alang - mak alang
Yang sombong dipanggil ambong, pak ambong - mak ambong.

Alang dan Ambong ini adalah pangkat atau gelaran yg boleh diletak dimana mana selepas yang hitam dan sebelum yang bongsu. Dan jika ada lagi bapa saudara atau mak saudara yang lahir sebagai yang ke duabelas, tiga belas dan seterusnya, pangkat yang kedua yang bermula dengan pakngah dan makngah tadi boleh diulang semula dan digunakan seterusnya.

Maka apabila seseorang itu sudah bercucu, dipanggil yang lelakinya Aki, Datok, TOk.  Dibiasa panggil oleh cucunya dengan gelaran Tok Long, Tok Ngah, Tok Uda dan seterusnya. Demikian juga bagi perempuan yang sudah bercucu.
Apabila sudah bercicit, dipanggil cicit itu kepadanya dengan gelaran Moyang Long, Moyang Ngah, Moyang Uda dan sebegainya. Demikian juga bagi yangperempuan.

Maka apabila dibualkan dalam masyarakat akan hal sesuatu keluarga itu, dibayang-bayangkan dalam gelaran bahasanya seperti berikut:

Cilawagi - Nenek Moyang tingkat yang kelima
Cakawari - Datuk kepada Moyang
Buyut - Orang tua atau ibubapa kepada Moyang
Moyang - Bapa atau Ibu kepada Datuk
Datuk(atuk)/Nenek(uwan) - Bapa kepada Ayah atau Ibu
Bapa/Ibu - Ayah atau Emak
Anak - Anda Sendiri
Cucu - Keturunan peringkat kedua iaitu peringkat selepas anak
Cicit - Anak kepada Cucu
Piut/Cece(ce'ce') - Keturunan yang kelima (cucu kepada cucu)

Oneng-oneng - one'ng-one'ng (anak piut keturunan yang kelima)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan