ADAB TETAMU YANG BERTAMU

Di antara adab tetamu yang bertamu pula ialah janganlah menyusahkan dan menimbulkan rasa tidak senang hati kepada tuan rumah. Antara perkara yang menyusahkan tuan rumah ialah seperti tinggal di rumahnya melebihi
tiga hari, ataupun dia tinggal bersama-sama orang yang diziarahinya itu sedangkan dia tahu bahawa orang yang diziarahinya itu tidak memiliki apa-apa untuk melayaninya sebagai tetamu.

Rasulullah s.a.w. bersabda:" Tidak halal bagi seorang muslim itu bermukim di tempat saudaranya sehingga menjatuhkannya ke dalam dosa." Sahabat bertanya," Wahai Rasulullah! Bagaimanakah menjatuhkannya ke dalam dosa? " Rasulullah s.a.w. menjawab, " Dia bermukim di sisinya sedangkan dia (saudaranya) itu tidak memiliki sesuatu untuk menghormatinya."

1 ulasan: