PEMIKIRAN FILOSOF MUHAMAD IQBAL DALAM MEMBANGUNKAN PERIBADI DAN HIDUP BERNEGARA

 Muhamad Iqbal, pujangga, penyair  dan filosof besar dunia Islam abad ke-20 adalah satu nama yang menjadi kenang-kenangan umat Islam.  Asas kelahirannya   di Sialkot, Punjab, Pakistan pada 9 November 1877 menjadi sejarah manis umat ini.  Abu Hasan  al-Husni an-Nadwi  dalam salah  sebuah  karyanya menyifatkan Muhamad Iqbal sebagai ‘ otak yang cerdas yang pernah dilahirkan oleh peradaban baru yang berkembang dan menghasilkan buah di Dunia Islam semenjak satu abad penuh, seorang ahli fakir terbesar yang pernah dilahirkan Timur pada masa kita kini.  Tidak seorang pun yang kita jumpa di  antara mereka intelek Timur dan cendekiawan – betapa juga banyaknya di antara mereka yang mengunjungi Barat  dan belajar di sana – yang berpandangan   seperti dia dan dapat menganalisa peradaban Barat itu secara mendalam menyorotinya dari ruang ke ruang.’

            Pada sampai usia bersekolah, Iqbal belajar Al Qur’an di surau. Di sinilah Iqbal banyak menghafaz  ayat-ayat Al Qur’an yang selanjutnya menjadi rujukan pengembangan gagasannya dalam pembaharuan keislamannya. Selanjutnya dia meneruskan ke Scottish Mission School, Sialkot. Di sini dia bertemu guru ternama sekaligus teman karib ayahnya, Sayid Mir Hasan. Pengaruh Mir Hasan ini sangat kuat pada dirinya ini dibuktikannya dengan menolak pemberian gelar Sir oleh pemerintah inggris pada tahun 1922, sebelum gurunya mendapat gelar kehormatan pula, yaitu Syams al- ‘Ulama.

Dalam sebuah sajaknya Iqbal mengakuinya :

Cahaya dari keluarga Ali yang penuh berkah
Pintu gerbangnya dibersihkan senatiasa
Bagiku bagaikan Ka’bah
Nafasnya menumbuhkan tunas keinginanku, penuh gairah hingga menjadi kuntum bunga yang merekah indah
Daya kritis tumbuh dalam diriku oleh cahayanya yang ramah
 


Pada tahun 1895 Iqbal menyelesaikan pelajarannya di Scottish dan dia pergi ke Lahore untuk  melanjutkan Studi Government College. Di sinilah dia berguru kepada  Sir Thomas Arnold . Dengan pencapaian terbaik    bahasa Inggris dan Arab ,dia melanjutkan pendidikannya  ke Eropah  pada tahun 1905. Iqbal memilih melanjutkan di Cambridge University, Inggris mempelajari  filsafat dengan Mc. Taggart, kemudian memperoleh   Ph.D  di Munich, Jerman   pada tahun1908 dengan disertasi berjudul The development of Methapysics of Persia . Iqbal kembali ke tanahairnya pada tahun 1908.

Dalam disertasi inilah Iqbal mengkritik tajam ajaran tasawwuf dengan mengatakan tidak mempunyai dasar yang kukuh dan historis dalam ajaran Islam yang murni. Iqbal melihat ada nilai-nilai baik yang transendental yang tak dimiliki oleh Eropa.   Dalam masa-masa seterusnya, Iqbal  menegur  mullah dan sufi yang telah membawa umat Islam jauh dari maksud al Qur’an sebenarnya. Pendekatan mereka tentang hidup menjadi negatif dan fatalis. Iqbal mengeluh ketidakmampuan umat Islam India dalam memahami - al -Qur’an disebabkan ketidakmampuan   memahami bahasa Arab dan telah salah import  ide-ide India ( Hindu ) dan Yunani ke dalam Islam  . Dia begitu bersungguh-sungguh untuk menyadarkan umat Islam untuk lebih progresif dan dinamis
          Muhamad Iqbal sebagai penyair  menggarap falsafahnya tentang pembentukan diri dalam “Asrar-I-Khudi” dan falsafahnya tentang pembinaan masyarakat pula dalam “Rumuz-e-Bekhudi” iaitu “Rahsia-rahsia Sikap Tidak mementingkan Diri” dalam Bahasa Inggerisnya “The Mysteries of Selflessness”.
 
            “Asrar-I-Khudi” digubahkan mengikut bait yang digunakan dalam Kitab “Masnawi Ma’nawi” karangan Jalaluddin Rumi yang terkenal itu. Dalam bahagian awalnya beliau menyatakan bagaimana Jalaluddin Rumi, yang kepada beliau adalah seperti hubungan Virgil dengan Dante penyaer Itali terkenal itu, muncul dalam pemandangan rohaniah, dan memintanya supaya bangun dan berlagu.

               Dalam pembentukan diri, Iqbal  yakin umat Islam harus menyebarkan misi Islam. Meraka tidak seharusnya beristirahat kecuali mereka telah menyelesaikan tugas ini. 

Ribuan citra disusun, dipahat dan dihapus
Agar citramu dapat diukir dalam tablet wujud
Ribuan pengaduan dan air mata
Disemai dan disebarkan di dalam jiwa
Agar seruan shalat dapat mengembang
Sepanjang manusia berada dalam peperangan
Dengan jiwa-jiwa mulia
Dan ia menyenangi para penyembah Tuhan-tuhan
yang salah
Dan kata monotaisme
menemukan ekspresi melalui bibir-bibir
Pusat lingkaran semesta adalah La Ilaha ilallah
Adalah kekuatan yang menjaga langit agar
Tetap berputar.


Sebagaimana tanggapan  Sayyid Qurb di Mesir yang amat mengerti akan keruntuhan tamadun kemanusiaan di Eropah dan Amerika, Iqbal mempunyai pengalaman yang sama.   Segalanya berlaku kerana asas-asas pemerolehan ilmu Islam   sejak kecil membentuk pemikiran Islam yang kukuh di jiwa Iqbal.  Selepas  memahami Quran, Sunnah, dan punca-punca ilmu-ilmu Islam dan sejarah serta budayanya, beliau mendalami falsafah Barat dan sasteranya; nampaknya dari tulisan-tulisannya beliau terpengaruh dengan Nietzsche, Bergson, dan dari segi persajakannya beliau nampaknya mengingatkan kita kepada penyair-penyair Romantik seperti Shelley.  Walau apa pun yang boleh dikatakan tentang unsur-unsur pengaruh yang ada padanya ,beliau berfikir dan berperasaan seperti Muslim tulen. Inilah kehebatan peribadi insan yang berakal dan berjiwa tinggi tidak larut keperibadiannya ketika dia mendalami alam intelektual dan budaya lain.
 
               Dalam era perjuangan pembaharuan melanda dunia Islam, Muhamad Iqbal melihat kedudukan umat Islam di Negara Islam yang terus-terusan menerima pengaruh Barat  .  Beliau melontarkan pandangannya dengan berani,” Peradaban yang hampir mati tidak akan dapat menghidupkan yang lainnya… wahai muslim! Janganlah kamu hampakan peribadimu dengan taklid buta, tetapi selalulah menjaga kehormatanmu kerana kehormatan itu adalah satu-satunya permata.  Pembaharuan dengan erti pembaratan tidak layak diterima kecuali bagi bangsa yang hanya mementingkan kesenangan dan kemewahan.  Saya khuatir seruan kepada pembaharuan itu hanyalah satu dalih dan mencari kesempatan untuk meniru Barat.

               Terhadap Kamal Attaturk di Turki yang dianggap oleh Muhamad Iqbal sebagai pemimpin yang tidak punyai kreativiti dan jiwa, beliau berkata,” Kamal yang mendendangkan lagu pembaharuan di dalam kehidupan Turki dan yang menganjurkan untuk menghapuskan semua bekas lama dan pusaka bahari mengimport berhala-berhala baru dari Eropah.  Sekarang pemimpin Turki itu tidak mempunyai lagu baru.  Semua itu hanyalah lagu-lagu yang dinyanyikan dan diulang-ulang oleh  Eropah beberapa lama.  Yang baru katanya itu ialah barang lama di Eropah yang telah dimakan zaman, diminum masa.  Dalam dadanya tiada terdapat nafas baru dan di dalam hatinya tiada ditemu dunia baru, sehingga ia terpaksa mencari jawapan kepada Dunia Eropah sekarang.”

               Setelah menjelaskan semua tabiat ajaran Islam, Iqbal   meminta umat Islam    menghancurkan berkeping-keping berhala baru yang dipahat oleh para penipu dari Barat. Apakah berhala baru itu?

Engkau orang yang memegang bukumu
Harus melangkah maju di medan aksi
Pikiran manusia selalu mencari baru
Tidak pernah berhenti sepanjang zaman
Lagi, dia membangun biara Azar
Dan telah mencipta satu Tuhan, lebih baru ketimbang yang lain,
Yang kesenangannya terletak pada
Mengalirkan darah para penyembahnya,
Namanya banyak: warna, Negara, dan ras?


              Dalam ucapannya di perhimpunan Liga Muslim pada tahun 1933, dengan berterus-terang memberi matlamat jelas akan keperluan sebuah Negara untuk umat Islam.  Muhamad Iqbal berkata,” Agama dan panji-panjinya yang  tuan-tuan pikul ini mengakui harga diri peribadi dan melatihnya sehingga rela memberikan apa-apa jua yang dimilikinya untuk fi sabilillah .  Simpanan dan perbendaharaan daripada agama yang luas ini tidak akan habis-habis.  Agama ini sanggup mencipta dunia baru di mana orang-orang miskin akan hidup sebagai orang-orang kaya sedangkan masyarakat manusia tidaklah didasarkan atas persamaan perut tetapi atas persamaan jiwa.”

          Pandangan jauh dan kegigihan yang belum ada bandingan yang dilontarkannya inilah yang menjadi dasar berdirinya Negara Pakistan pada 1947.  Dasar fikiran Iqbal ini didendangkan kembali oleh Muhamad Ali Jinnah sepuluh tahun kemudiannya setelah berdirinya Negara Pakistan, “ Tujuan dan sasaran kita yang terakhir ialah berdirinya Negara di mana kita dapat hidup bebas dan dengan kebudayaan kita.  Pokok-pokok keadilan sosial dalam Islam dapat dilaksanakan dengan bebas.”
                      Cetusan ilhamnya  yang hebat dalam membebaskan kehidupan  bernegarabangsa  ini mengukuhkan semangat pemaju Pakistan pada tahun-tahun kemudiannya. Perdana Menteri Pakistan, Liaquat Ali Khan dalam ucapannya pada tahun 1950 menegaskan pemikiran Iqbal itu lagi dengan pidatonya, “ Kita menuntut Pakistan ialah agar kaum Muslimin dapat hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.  Kita menginginkan suatu makmal di mana kita dapat mendirikan suatu Negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yakni yang belum pernah dilahirkan dunia lebih baik daripada itu.”Bahan bacaan

1.      Muhammad Iqbal. Drs., “Rekonstruksi Pemikran Islam”, Kalam Mulia, 1994
2.      Ali. H. M., “ Alam Pemikiran Islam di India dan Paskistan”, Mizan, Bandung 1993
3.      Harun Nasution, “Pembaharuan dalam Islam”, Bulan bintang, Jakarta, 1987
4.      Abul Hasan Ali al-husni an-nadwi, Pertarungan antara alam fikiran islam dengan alam fikiran Barat, PT Alma’arif, Bandung. 1983


 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan