ISTILAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


ISTILAH
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI


ISTILAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SUMBER SASARAN

audioconferencing               sidang audio
autosave                                autosimpan
broadcast                              siaran; siar
client – server                       pelanggan-pelayan
connection-oriented network          rangkaian berorientasikan sambungan
data scrambler                      pengarau data
digital camera                       kamera digital
digital certificate                   sijil digital
digital purse                          dompet digital
digital signature                    tandatangan digital
digital versatile disc                         cakera serba boleh digital
digital video disc                  cakera video digital
end user                                 pengguna akhir
enterprise network                rangkaian seperusahaan
extranet                                  ekstranet
file server                               pelayan fail
home computer                    komputer rumah
home user                             pengguna rumah
hybrid network                      rangkaian hibrid
intangible knowledge          pengetahuan tak nyata
intelligent network                rangkaian cerdas


SUMBER SASARAN

intranet                                   intranet
laptop computer                   komputer riba
microcomputer                     mikrokomputer
mobile user                           pengguna bergerak
multicast                                multisiar
notebook computer              komputer buku
organisational knowledge   pengetahuan organisasi
packet switching network    rangkaian pensuisan paket
palmtop computer                komputer telapak
peer-to-peer network            rangkaian rakan ke rakan
point-to-point network          rangkaian titik ke titik
power user                             pengguna kuasa
private network                     rangkaian persendirian
procedural knowledge         pengetahuan berprosedur
proprietary knowledge         pengetahuan hak milik
public data network (PDN) rangkaian data awam (PDN)
public switched telephone
network                                  rangkaian telefon bersuis awam
quantum computer               komputer kuantum
ring network                           rangkaian gelang
self-knowledge                     swapengetahuan
strategic knowledge             pengetahuan strategik
structure knowledge             pengetahuan berstruktur
stylus computer                    komputer stilus

SUMBER SASARAN

supercomputer                     superkomputer
superuser                              superpengguna
tacit knowledge                     pengetahuan tasit
tangible knowledge              pengetahuan nyata
telecommuting/teleworking            telekerja
telepresence                         telehadir
telerobotics t                          elerobotik
touch tone                              nada sentuh
unicast                                   unisiar
versatile compact disc         cakera padat serba boleh
video compact disc              cakera padat video
videoconferencing               sidang video
Wide Area Network (WAN) Rangkaian Kawasan Luas (WAN)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan